Solvency II Excel XBRL

Solvency II Excel XBRL is een hoop moeilijke termen achter elkaar. De meeste mensen weten nog wel wat Excel is maar de rest van de woorden niet. Het maakt niet uit want we gaan het allemaal duidelijk uitleggen.

Solvency II

Solvency II is een financieel rapport dat sommige instellingen verplicht moeten aanleveren bij overheidsinstanties. Vaak zijn het financiële instellingen die dit moeten doen en vaak ook gebruik maken van Solvency II Excel XBRL.

Excel

Excel is het software dat de instellingen gebruiken voor het maken van Solvency II rapporten. Excel is een spreadsheet software van Microsoft en is heel makkelijk in gebruik. Het is vooral handig voor het maken van financiële rapporten.

XBRL

Nu komt alles samen en ga je begrijpen wat Solvency II Excel XBRL is. XBRL is een open standaard voor het delen van financiële rapporten zoals Solvency II. Vaak zijn de instellingen zelfs verplicht om het in XBRL aan te leveren. Het rapport is in Excel opgesteld en moet dus een XBRL bestand worden. Hiervoor word Solvency II Excel XBRL software gebruikt. Het is een proces waar Solvency II rapporten worden omgezet tot XBRL bestanden. Dit is vaak makkelijker dan het rapport opnieuw te gaan opstellen in XBRL.