Veiligheidscoördinator

Waarom een veiligheidscoördinator toegevoegde waarde heeft

De werkzaamheden op een bouwplaats zijn niet zonder risico’s. En om er voor te zorgen dat de kans om calamiteiten zo klein mogelijk is kun je een veiligheidscoördinator aanstellen. Deze veiligheidscoördinator zorgt ervoor dat de regels omtrent de veiligheid op de bouwplaats worden nagestreefd. Een van de redenen waarom een veiligheidscoördinator aangesteld moet worden is door de aanwezigheid van verschillende bedrijven. Hierdoor is structuur van groot belang en dit wordt door de coördinator in goede banen geleid. Tijdens de verschillende fases van het project is het belangrijk om de juiste hulp in te schakelen.

Een veilige bouwplaats dankzij de veiligheidscoördinator

Bij zowel de ontwerpfase als de fase waarin de bouw van start gaat is het belangrijk om een veiligheidscoördinator aan te stellen. Tijdens de ontwerpfase kunnen eventuele risico’s al

worden gedetecteerd: daar kan tijdens de bouw op geanticipeerd worden. Een veiligheidscoördinator kun je aanstellen via G4S Safety Solutions, een bedrijf dat al jarenlang ervaring heeft als het gaat om de coördinatie van bouwprojecten. Bij G4S weten ze wat er nodig is om een project goed te laten verlopen in allerlei verschillende facetten. Een veiligheidscoördinator is aanwezig bij projecten in de infrastructuur, de op- en afbouw van evenementen, maar ook grote bouwprojecten.

De veiligheidscoördinator ondersteunt het bouwteam, organiseert vergaderingen voor de coördinatie en inspecteert ook de tijdelijke mobiele bouwplaatsen. De ontwerpen, bouwplannen en werksituaties worden door de veiligheidscoördinator geïnspecteerd en indien nodig aangepast. Ook wordt er een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) opgesteld. Het algemene veiligheidsadvies voor en tijdens de bouw komt vanuit het plan van de veiligheidscoördinator. Na afloop van een project zorgt de veiligheidscoördinator er ook voor dat er nazicht en controle plaatsvindt van de eerder gemaakte risico-analyses.