De taak van BTL Advies bij faunavoorzieningen

Een belangrijke taak van BTL Advies is de monitoring van faunavoorzieningen. Faunavoorzieningen zoals tunnels, hopovers, ecoducten en de rasters om het gebied  zijn er om gebieden voor de daar levende fauna te beschermen en te verbinden. Bij het beheren van de weg wordt door wegbeheerders geïnvesteerd in faunavoorzieningen. BTL Advies kan worden ingeschakeld voor de monitoring hiervan. Hierbij wordt onderzocht of de faunavoorzieningen werken en worden gebruikt door de dieren.

Lopend project: de monitoring van Faunavoorzieningen bij de A73 en A74

Bij de aanpassing van de snelwegen de A73 in 2007 en de A74 in 2010 kreeg BTL de opdracht de fauravoorzieningen bij deze 2 snelwegen  te monitoren. In de toenmalige flora en fauna wet stond dat na aanleg van een weg het ecologisch functioneren van de faunavoorzieningen moet worden gemonitord. Rond de aanleg zijn diverse faunavoorzieningen in werking gesteld en aangelegd. Zo zijn er 100 faunapassages gemaakt. Dit zijn bijvoorbeeld ecoducten, kleinwildtunnels, ecoduikers. Daarnaast is er 130 hectare aan nieuwe natuurgebieden is aangelegd. Het is dus belangrijk te weten of al deze aanpassingen ook hun doel hebben bereikt.

Vanuit die vraag heeft BTL Advies de monitoring van de faunavoorzieningen op zich genomen. Dit gebeurt op diverse manieren, bijvoorbeeld door het plaatsen van wildcamera’s, batloggers en amfibiefuiken. Dit word vanaf de zomer van 2018 door BTL Advies onderzocht. Zo zal er in 2019 verder onderzoek worden gedaan naar de dassenleefgebieden en aangelegde kunstburchten. Aan de hand van de bevindingen wordt gekeken of er aanpassingen moeten worden gedaan om de faunavoorzieningen te optimaliseren.